Darmowa dostawa

Wszystkie zamówienia na kwotę od 300zł będą wysyłane w granicach Polski na nasz koszt. A czemu nie? Dobra Twoja:)

Darmowa wysyłka od 300zł

Zawsze możesz odstąpić od umowy

Niezależnie od tego czy zamówiony towar nie pasuje, nie podoba Ci się, a może Grażyna z drugiego piętra kupiła sobie to samo. Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny.

odstąpienie od umowy do 14 dni

Pełne wsparcie kupujących

jako nasz klient masz pewność, że na każdym etapie zamówienia zostaniesz obsłużony tak dobrze jak potrafimy

profesjonalna obsługa

Nieograniczona oferta produktów

Naszym celem jest dostarczanie dla Ciebie najlepszych akcesoriów, odzieży, kasków i części motocyklowych. Nieustannie poszerzamy swoją ofertę. Jeżeli nie możesz czegoś znaleźć w naszym sklepie albo szukasz czegoś czego nie ma nigdzie, napisz do nas. Staniemy na głowie i znajdziemy dla Ciebie najciekawsze akcesoria motocyklowe.

50 000+ produktów

Atrakcyjny system ratalny

Jeżeli chcesz możesz przygotować siebie i motocykl płatność rozkładając na dogodne raty. Jest to jeden z rodzajów płatności, pozostałe rodzaje znajdziesz w regulaminie.

korzystne raty

TELEFON: 17 859 90 08  MAIL: sklep@bajamoto.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Bajamoto.pl
https://bajamoto.pl
(zwany w dalszej części "Sklepem")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy dokument, który ma za zadanie przedstawienie przede wszystkim celów, zakresu, podmiotów, którym są powierzane dane osobowe, a także ma na celu przedstawienie informacji o plikach coockies oraz o narzędziach analitycznych jakie są stosowane w ramach sklepu internetowego.

Przedstawiona polityka prywatności została dostosowana do wymagań jakie stawia przed nam Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (zwany w dalszej części "Administratorem")

GILBERT BOGDAN PRZYBYŁOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bajamoto.pl Gilbert Przybyłowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8181709308 , nr REGON 368489823, al. 1000-lecia 1B, 39-120 Sędziszów Małopolski

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

 1. Administrator oświadcza, iż wskazana polityka prywatności pełni jedynie role informacyjną oraz nie jest źródłem obowiązków zarówno dla użytkowników jak i klientów sklepu internetowego. Polityka ma przede wszystkim określać jakie działania Administrator podejmuje lub może podejmować oraz zawiera opis usług, narzędzi i funkcjonalności jakie są powiązane ze Sklepem, a z których Klienci lub Użytkownicy mogą korzystać np. w celu założenia konta, dokonania zakupu, zapisu newslettera, korzystania z chatu lub formularza kontaktowego czy innych działań, jakie Administrator podejmuje w ramach sklepu internetowego.

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zrealizować wszystkie założenia ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz wszelkich danych i informacji, które zostały dla nich pozyskane. Administrator z należytą starannością podejmuje i dostosowuje techniczne środki ochrony, do których zalicza się środki programistyczne i organizacyjne, równocześnie w związku z powyższym zapewnia całkowitą ochronę przed ich udostepnieniem, utraceniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem lub przetwarzaniem, które naruszałoby obowiązujące przepisy.

 

 1. Równocześnie Administrator oświadcza, iż sklep posiada certyfikat SSL, który jest specjalistycznym protokołem transmisji, zabezpieczającym przetwarzane i udostępniane przez Użytkownika lub Klienta dane. Zabezpieczenie to koduje dane przed wysłaniem ich z przeglądarki używanej przez Klienta i dekoduje w momencie bezpiecznego dotarcia do serwera sklepu. Informacja przesyłana ze sklepu do Klienta, również podlega kodowaniu.

 

 1. Administrator oświadcza, że dane zbierane są zgodnie z prawem oraz zasadami rzetelności i przejrzystości, a gromadzenie ich odbywa się w minimalistycznym zakresie, który konieczny jest do realizacji poszczególnych celów. Równocześnie Administrator danych posiada do nich dostęp w zakresie wskazanym w Regulaminie i Polityce Prywatności, może jednak dane te powierzyć podmiotom współpracującym z Administratorem. Powierzenie takie dokonywane jest każdorazowo na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, w których określono zakres oraz warunki ich przetwarzania, koniecznych do realizacji poszczególnych usług. Administrator współpracuje jedynie z podmiotami, które gwarantują przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

 

 1. W tym miejscu Administrator oświadcza, iż ma obowiązek przekazania danych osobowych Klientów organom władzy publicznej np. w przypadku prowadzenia przez nie postępowań o możliwe naruszenia prawa, a także osobom trzecim, jeśli osoby takie zgłoszą odpowiednie żądanie oparte na obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Równocześnie należy wskazać, iż podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług lub narzędzi udostępnianych na sklepie jest całkowicie dobrowolne. Jednakże ich podanie w niektórych przypadkach może okazać się konieczne np. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, brak podania tych informacji lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może wiązać się z uniemożliwieniem zawarcia umowy.

 

 1. Każdy Klient w momencie korzystania z usług i narzędzi jakie udostępniane są w sklepie internetowym potwierdza, iż zapoznał się polityką prywatności i regulaminem sklepu, jednocześnie wyrażając zgodę, jeśli zachodzi taka potrzeba na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych zgodnie ze wskazanymi w polityce prywatności i regulaminie postanowieniami, które dokonywane jest poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiednich checkboxów (w których zawarty jest cel przetwarzania).

 

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SKLEPEM INTERNETOWYM

 

 1. W związku z zapewnieniem prawidłowego działania sklepu internetowego oraz w związku z realizacją umów sprzedaży, Administrator korzysta z usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Administrator podkreśla, iż przekazanie danych do podmiotów zewnętrznych odbywa się wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania i tylko w zakresie koniecznym do zrealizowania tego celu.

 

 1. Do odbiorców zewnętrznych, przetwarzających dane Klientów zaliczane są:
 • przewoźnicy, spedytorzy, pośrednicy – w związku z podjęciem przez Klienta decyzji o zakupie towaru i wybraniu sposobu dostawy np. przesyłką kurierską,
 • pomioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych lub dokonywanych za pomocą karty kredytowej – Administrator powierza dane osoby w zakresie koniecznym do realizacji usługi,
 • dostawcy usług, które wspomagają pracę Administratora w sklepie internetowym – przede wszystkim dostawcy oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego, poczty elektronicznej, hostingodawcy,
 • podmioty kredytujące, które umożliwiają Klientowi dokonanie płatności na raty,
 • podmioty świadczące usługi księgowe.

 

 1. Podmioty zewnętrzne dokonują przetwarzania danych jedynie na podstawie podpisanych umów powierzenia danych osobowych. Podmioty te we własnym zakresie gromadzą, przetwarzają i przechowują pozyskane dane na podstawie własnych polityk prywatności i zgodnie z własnymi regulaminami.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz Usługobiorców powierza się poniższym podmiotom:
 • firma hostingowa – w związku z i w celu przechowywania danych na serwerze, na którym został zainstalowany sklep internetowym,
 • banki – w związku z i w celu umożliwienia płatności w systemie ratalnym oraz płatności przelewowej,
 • operatorzy płatności elektronicznych – w związku z i w celu umożliwienia płatności za pomocą karty kredytowej lub płatności elektronicznej,
 • biuro rachunkowe – w związku z i w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela sklepu internetowego,
 • firmy kurierskie – w celu dostawy zamówionego przez Klienta towaru.

 

POZYSKIWANIE, GROMADZENIE, CEL, ZAKRES, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach sklepu internetowego m.in. w związku z gromadzeniem logów serwera, adresów IP, parametrów posiadanego oprogramowania i sprzętu, przeglądanych stron, numerów identyfikacyjnych urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez Użytkowników oraz danych dotyczących urządzeń i wykorzystywanych systemów. Gromadzenie powyższych informacji związane jest z korzystaniem ze sklepu internetowego. Dane te nie służą Administratorowi do identyfikacji Użytkownika/Klienta.
 2. Równocześnie Administrator wskazuje, że mogą być gromadzone dane nawigacyjne, włącznie z informacjami o linkach i odnośnikach oraz o czynnościach podejmowanych w sklepie, a ich gromadzenie wynika z ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. Administrator oświadcza, że na strony internetowe sklepu bajamoto.pl można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
 1. W związku z prowadzeniem sklepu internetowego Administrator przetwarza dane Klientów we wskazanych poniżej celach:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy z Klientem – związane z zagwarantowaniem pełnej obsługi Użytkownika sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem, kontaktowaniem się z Użytkownikiem/Klientem w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, obsługi chat-online, a także kontaktowania się z pomocą poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,
 • świadczenia usług niezwiązanych z założeniem konta i zakupem towarów – tj. związane z przeglądaniem stron sklepu internetowego, obsługi wyszukiwarki towarów, monitorowania aktywności podejmowanych przez wszystkich, jak i konkretnych Użytkowników,
 • dopasowania oferty do Użytkownika,
 • wykonania umowy sprzedaży,
 • wykonania umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 • wykonania umowy usług świadczonych w sklepie,
 • ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu internetowego,
 • rozpatrywania skarg, wniosków, reklamacji,
 • odpowiedzi na pytania
 • marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,
 • ustalania, dochodzenia oraz egzekucji roszczeń, a także obrony przed roszczeniami w postępowaniu prowadzonym przez sądy oraz inne organy egzekucyjne,
 • wysyłki Newslettera
 1. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza oraz przechowuje wskazane dane Klientów takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu w celu ustalenia terminu dostawy zamówionego towaru, adresu dostawy (na który składa się ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adresu zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności (jeśli jest inny niż adres dostawy), płci (w celu doboru odpowiedniej oferty). Dodatkowo w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną zbiera, przetwarza i przechowuje: nazwę firmy oraz numer NIP.
 2. Wskazane powyżej dane będą gromadzone i przechowywane przez okres realizacji usług oraz przez czas wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.
 3. W związku z obsługa Klienta podstawą przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane drogą elektroniczną za pomocą chat-online, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Po ewentualnym zakończeniu kontaktów podstawą przetwarzania danych osobowych będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej formy i przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO). W przypadku chęci skorzystania z usługi chat-online, związanej z umożliwieniem szybkiego kontaktu Klienta/Użytkownika z Administratorem potrzebne będzie podanie imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do szybkiego kontaktu.
 4. Dane Użytkownika, który zdecydował się na założenie własnego konta na sklepie internetowym przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO. Gdy Użytkownik zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Założenie konta wiąże się z podaniem danych takich jak: adres email itd., a także hasła. Założenie konta jest całkowicie bezpłatne, wymaga wyrażenia zgody na podanie danych i potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności.
 5. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z realizacją zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), do wystawienia faktury lub innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c), a także w celach archiwalnych i statystycznych zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, a także ustalenia ich oraz obrony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dodatkowe dane o zamówieniach są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Ponadto po upływie tego terminu dane mogą być przetwarzane jedynie w celach statystycznych.

 6. Sklep internetowy oferuje usługę Newslettera. W związku z zapisem do Newslettera przekazywane są dane w postaci adresu e-mail, który jest wykorzystywany jedynie do wysyłki Newslettera (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przesyłanie Newslettera jest całkowicie dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym momencie na wniosek Klienta/Użytkownika, który został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@bajamoto.pl. Po otrzymaniu takiego wniosku Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania wniosku usunie dane Klienta/Użytkownika z bazy kontaktów. W ramach tejże usługi w każdej chwili Klient/Użytkownik może żądać sprostowania lub usunięcia danych, równocześnie rezygnując z dalszego korzystania z Newslettera oraz skorzystać z prawa do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO.
 7. W związku ze zwiększeniem funkcjonalności sklepu, Administrator umożliwia skontaktowanie się z nim za pomocą formularza kontaktowego. Skorzystanie z powyższego formularza wymaga podania danych osobowych w celu umożliwienia odpowiedzi na zadane pytanie, Użytkownik/Klient może również podać inne dane, które ułatwią kontakt lub zlecenie usługi czy dobór odpowiednich towarów. Podanie danych, które oznaczone są jako obowiązkowe w celu obsługi zapytania, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest całkowicie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych udostępnianych za pomocą formularza jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W celach analitycznych i statystycznych podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który związany jest z prowadzeniem statystyk wpływających na poprawę funkcjonowania sklepu.
 8. Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. 

  https://www.facebook.com/policy.php
  https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
  https://help.instagram.com/155833707900388

  Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/)."
 9. W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy. W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. Prawdo do dostępu do danych - art. 15 RODO – Klient/Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem i uzyskać informacje czy jego dane są przetwarzane, a jeśli tak to ma prawo do: dostępu do swoich danych, otrzymania informacji o celach przetwarzania, jego zakresie, terminie, a także o podmiotach, którym dane te są udostępniane, a także ma prawo do uzyskania informacji o prawach przysługujących na podstawie RODO, prawie do sprzeciwu, złożenia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o profilowaniu i zabezpieczeniach danych, a ponadto ma prawo do uzyskania kopii swoich danych.
 2. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO – Klient/Użytkownik ma prawo do sprostowania danych, jeśli są nieprawdziwe. Sprostowanie danych odbywa się na podstawie wniosku złożonego za pomocą poczty elektronicznej pod adresem email: sklep@bajamoto.pl.
 3. Prawdo do usunięcia danych/bycia zapomnianym – art. 17 RODO – Klient/Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub tylko niektórych danych. Klient/Użytkownik ma prawo do usunięcia danych jeśli: nie są już one niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetwarzane; zgoda została odwołana lub wycofana; został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania danych w celach marketingowych. Pomimo zgłoszenia żądania o usunięcie danych, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu Administrator może zachować pewne dane osobowe, które związane są z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń, jak również związane są z nałożonym obowiązkiem przetwarzania danych na mocy prawa UE lub państwa członkowskiego. Usunięcie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego lub ograniczeniem funkcjonalności sklepu.
 4. Wyrażenie zgody i prawdo do jej cofnięcia - art. 7. ust. 3 RODO – Klient/Użytkownik w przypadku zaakceptowania oświadczenia w formularzach interaktywnych wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych. Ponadto Klient/Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dodatkowych celach. Klient/Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jednakże może wiązać się to z ograniczeniem funkcjonalności sklepu lub uniemożliwić dalsze korzystanie z usług oferowanych przez sklep.
 5. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO – Klient/Użytkownik ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Rezygnacja z usług marketingowych jest jednoznaczna z wniesieniem sprzeciwu na przetwarzanie danych. Jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/Użytkownika oraz jeśli wniesiony sprzeciw okaże się uzasadniony dane osobowe, których dotyczył sprzeciw zostaną usunięte.
 6. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO – Klient/Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy: kwestionuje prawidłowość danych (Administrator ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości), przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient/Użytkownik zamiast usunięcia żąda ograniczenia przetwarzania, dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Klienta/Użytkownika, w przypadku gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw do czasu stwierdzenia czy uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.
 7. Prawo do żądania przenoszenia danych – art. 20 RODO – Klient/Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w formacie nadającym się do odczytu przez innego Administratora danych. Klient/Użytkownik może żądać aby Administrator przesłał bezpośrednio innemu Administratorowi jego dane osobowe.
 8. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

PROFILOWANIE

Administrator w ramach prowadzonego sklepu internetowego może korzystać z profilowania, które wykorzystywane jest w celach marketingowych, a przede wszystkim służy marketingowi bezpośredniemu czyli takiemu, który polega np. na przesyłaniu kodów rabatowych, przypomnienia o niedokończonych zakupach, wyświetlenia dedykowanej reklamy, która została oparta na wcześniejszej aktywności wykazywanej w sklepie, przesłania propozycji produktów, które odpowiadają preferencjom i zainteresowaniom.

Jednakże pomimo profilowania ostateczna i swobodna decyzja związana np. ze skorzystaniem z przyznanego rabatu podejmuje konkretny Użytkownik/Klient.

Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące skutki prawne, wpływające na Użytkownika/Klienta w podobnie istotny sposób zapytamy go zgodę. Zgoda taka może być w każdym momencie cofnięta. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

CIASTECZKA

Sklep internetowy używa plików potocznie nazywanych ciasteczkami (cookies). Są to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym o ile przeglądarka na to pozwala. Pliki te przechowują nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania i przypisaną wartość. Stosowane są w celu optymalizacji funkcjonowania sklepu, gromadzenia danych statystycznych, które wskazują na sposób korzystania ze sklepu przez użytkowników oraz umożliwiają ulepszenie sklepu internetowego. Służą również do podtrzymania sesji, po opuszczenia przez sklep Użytkownika.

Administrator wykorzystuje przede wszystkim dwa rodzaje plików coockies: tzw. sesyjne (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika/Klienta, jedynie do czasu zakończenia sesji przeglądarki, po zakończeniu sesji są trwale usuwane z pamięci, nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji poufnych. Drugie pliki to tzw. coockies trwałe – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika/Klienta i pozostają tam, aż do ich skasowania, zakończenie sesji lub wyłączenie ich urządzenia nie powoduje ich usunięcia, nie pozwalają na pobieranie danych osobowych lub danych poufnych. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Administrator korzysta z coockies zewnętrznych w celu: zbierania danych statystycznych za pomocą Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) oraz zwiększenia popularyzacji sklepu internetowego za pomocą portalu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Ponadto Administrator stosuje kod śledzenia Google Analytics, w celu stworzenia analizy statystyk strony internetowej sklepu oraz lepszego zarządzania reklamami Ads szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Klient/Użytkownik, może w każdym momencie za pomocą przeglądarki internetowej zablokować możliwość gromadzenia plików coockies. Jednakże działanie takie może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z usług i narzędzi oferowanych przez sklep internetowy, a takie uniemożliwić złożenie zamówienia.

Klient/Użytkownik może w każdej chwili ręcznie usunąć pliki coockies. Szczegółowa instrukcja postępowania oraz informacje dotyczące plików cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik/Klient.

Administrator wskazuje, iż niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach sklepu internetowego umożliwiają cofnięcie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych, które są później używane do tworzenia spersonalizowanych reklam na podstawie poprzedniej aktywności Klienta/Użytkownika. Na przykład dane udostępniane Google Analytics można zablokować za pomocą specjalistycznego dodatku do przeglądarki dostępnego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

REKLAMA ZA POMOCĄ NARZĘDZI DO E-MARKETINGU

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

SYSTEM PRZYPOMINANIA O MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA OPINII

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii poprzez Google Merchant Center
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres mailowy do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (https://www.google.pl/retail/solutions/merchant-center/#?modal_active=none), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Google Ireland Limited.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności i regulaminami podmiotów zewnętrznych wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności, która związana będzie z poszerzeniem asortymentu sklepu o nowe usługi lub oferty. Jednakże o każdorazowej zmianie polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
sklep@bajamoto.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl